Автор: admin

FINE PERFUMERY Ltd.

ФАЙН ПАРФЮМЕРИ“ ЕООД Е МЛАДА КОЗМЕТИЧНА КОМПАНИЯ, РАБОТЕЩА С НАЙ-ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ. ОСНОВНО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ БАЗИРАНИ НА БЪЛГАРСКАТА МАСЛОДАЙНА РОЗА, КОИТО ВКЛЮЧВАТ В СЪСТАВА СИ МНОЖЕСТВО НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ – РОЗОВА ВОДА, АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ, РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ЕКСТРАКТИ. ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА Е ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНО РАЗВИТИЕ. ОСНОВНА ЦЕННОСТ Е ЧЕСТНОСТТА КЪМ КЛИЕНТА,КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ДОБРОТО НИВО НА ПРОДУКТИТЕ И РЕАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВО-ЦЕНА.

ФИРМА „ФАЙН ПАРФЮМЕРИ“ ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА (GMP) УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА (ISO 22716:2007)“.

FineParfumery_extend1КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1223/2009. СЪГЛАСНО ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА, КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО БЕЗОПАСНИ ПРИ НОРМАЛНИ И РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА, КАКТО И ПРИ СПАЗВАНЕ НА НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ОЦЕНИТЕЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: МАГ. ФАРМ. НЕДКА ЙОРДАНОВА; ДИПЛОМА № 000794; ИЗДЕНА НА 25.06.1979г. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ, СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ № 608015573/22.04.2004г. 

FINE PERFUMERY” LTD. IS A YOUNG COSMETICS COMPANY, WORKING IN BEST TRADITIONS OF THE MANUFACTURING OF COSMETIC PRODUCTS IN BULGARIA. MAINLY PRODUCTS ARE PRODUCED BASED ON THE BULGARIAN ROSE OIL, WHICH INCLUDES IN THEIR COMPOSITION MANY NATURAL INGREDIENTS – ROSE WATER, ACTIVE INGREDIENTS, PLANT OILS AND EXTRACTS. COMPANY POLICY IS MARKET-ORIENTED DEVELOPMENT. FUNDAMENTAL VALUE IS HONESTY TO THE CUSTOMER, WHICH CONSISTS IN GOOD QUALITY OF PRODUCTS AND BEST RATIO OF MONEY.

sertificatCOMPANY „FINE PERFUMERY“ LTD. HAS A CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH STANDARDS „COSMETIC PRODUCTS GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) GUIDANCE ON GOOD MANUFACTURING PRACTICE (ISO 22716: 2007)“.

THE COSMETIC PRODUCTS ARE MANUFACTURED IN CONFORMITY TO THE NATIONAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE EUROPEAN LEGISLATION – REGLAMENT (EU) 1223/2009, AS AMENDED. ACCORDING TO THE SAFETY EVALUATION, THE COSMETICS PRODUCTS ARE ASSESSED TO BE SAFE UNDER NORMAL AND REASONABLY FORESEEABLE CONDITIONS OF USE AND ALSO SUBJECT TO COMPLIANCE WITH THE WARNING STATEMENTS AND DIRECTIONS FOR USE. SAFETY ASSESSOR: NEDKA YORDANOVA, M. SC. PHARM. MASTER DEGREE IN PHARMACY DIPLOMA NO: 000794 ISSUED ON 25.06.1979, DEPARTMENT OF PHARMACY, MEDICAL ACADEMY, SOFIA, BULGARIA. ASSESSOR’S CERTIFICATE NO 608015573/22.04.2004.